Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika niepedagogicznego zatrudnionego od 21 września 2015 r. w pełnym wymiarze czasu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik niepedagogiczny ukończył 4-letnie technikum, następnie w okresie od 14 kwietnia 2014 r. do 16 października 2014 r. odbywał staż z urzędu pracy (stypendium), a w okresie od 17 października 2014 r. do 18 lutego 2015 r. pracował na umowę o pracę. Potem w okresie od 20 marca 2015 r. do 19 września 2015 r. odbywał staż z urzędu pracy (stypendium). Od 21 września 2015 r. pracownik ten został zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (przyjmujemy, że do 31 grudnia 2015 r.).

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego tego pracownika (przysługujące dni)? W jaki sposób nabywa on prawo do urlopu: czy urlop nabywa cząstkowo po przepracowaniu 1 miesiąca, czy też z "góry" proporcjonalnie do okresu zatrudnienia? W jaki sposób na wymiar urlopu wpływa data zatrudnienia, tj. 21 września 2015 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access