Jaki jest właściwy organ do podjęcia działań w związku z negatywnym oddziaływaniem na środowisko zakładu, na terenie którego bez wymaganych pozwoleń eksploatowana jest instalacja mogąca zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2013 r.

PYTANIE

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zwrócił się do starosty o podjęcie działań w związku z negatywnym oddziaływaniem na środowisko zakładu, który zajmuje się hodowlą zwierząt w ilości powyżej 210 DJP. Właściwy do wydania pozwoleń: zintegrowanego lub sektorowego byłby marszałek województwa (zakład nie posiada żadnych pozwoleń na korzystanie ze środowiska). Artykuł 378 ust. 1 i art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś. stanowią, że jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, właściwy jest starosta. Natomiast art. 378 ust. 2a p.o.ś. podaje, że marszałek województwa jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Który organ jest w tej sytuacji właściwy do podjęcia działań w związku z negatywnym oddziaływaniem na środowisko zakładu, na terenie którego eksploatowana jest instalacja mogąca zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: marszałek czy starosta?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access