Jaki jest tryb postępowania w przypadku odmowy mieszkańca dps o poddaniu badaniu psychiatrycznemu? - OpenLEX

Jaki jest tryb postępowania w przypadku odmowy mieszkańca dps o poddaniu badaniu psychiatrycznemu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 5 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, osoba chora psychicznie, skierowana do domu pomocy społecznej, podlega okresowym badaniom stanu zdrowia psychicznego w zakresie uzasadniającym jej pobyt w domu. Badania przeprowadza się co najmniej raz na 6 miesięcy. Jaki jest tryb postępowania w przypadku odmowy mieszkańca o poddaniu badaniu psychiatrycznemu? Czy decyzję o skierowaniu na badanie podejmuje sąd opiekuńczy, a jeśli tak, kto jest uprawnionym do skierowania wniosku do sądu oraz co dzieje się w przypadku przekroczenia terminu przygotowania zaświadczenia, ze względu na czas trwania postępowania sądowego? Jakie są konsekwencje z tytułu przekroczenia terminu wskazanego w przepisie art. 38 ust. 5 ustawy i kogo obciążają?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX