Jaki jest termin wystawienia not obciążających za dzieci 6-letnie przez gminę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 50 ust 2 i art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nasza gmina dokonuje rozliczenia finansowego z innymi gminami za wychowanie przedszkolne. Artykuł reguluje za które dzieci dokonuje się tych rozliczeń. Czy te artykuły mówią do kiedy te rozliczenia powinny być prowadzone, a konkretnie czy noty obciążające powinny być wystawione za sześciolatków do końca roku szkolnego, czyli do września w roku kalendarzowym, w którym kończą sześc lat, czy do końca roku kalendarzowego, czyli do grudnia

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX