Jaki jest termin przedawnienia roszczeń podmiotu leczniczego wobec NFZ z tytułu świadczeń udzielonych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietraszewska-Macheta Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

SPZZOZ posiada wykonania ponad limit umowy w zakresie rehabilitacji leczniczej za 2016 r. Faktura nie była wówczas wystawiona, ponieważ NFZ nie udostępnił szablonu faktur do wysyłanych raportów. Obecnie w kwietniu 2020 r. wysłano do NFZ pismo z prośbą o uznanie naszych wierzytelności za 2016 r. jako jeszcze nieprzeterminowanych.

W jaki sposób udokumentować nadwykonania ponad limit nieratujące życie?

Czy w obecnym momencie wystawić fakturę i ująć do bieżącego niezamkniętego roku, tj. 2019, i dokonać częściowego odpisu aktualizującego należności?

W jakim terminie upływa data przeterminowania wierzytelności SPZOZ wynikających z umów zawartych NFZ - do kiedy szpital może ubiegać się o swoje wierzytelności?

Jak właściwie NFZ traktuje obecnie SPZOZ - czy jako przedsiębiorców?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX