Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Plan finansowy przygotowywany jest na rok kalendarzowy. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. projekt powinien zostać zaopiniowany przez radę pedagogiczna, oraz radę rodziców.

Proszę o podanie terminu opiniowania projektu planu finansowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?