Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 3 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z przesunięciem terminu sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2020 o 1 miesiąc dla jednostek sektora finansów publicznych i 3 miesiące dla pozostałych jednostek został również przesunięty termin sporządzenia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych zgodnie z art. 53 a u.o.d.l.?

Czy wobec powyższego ten termin upływa z końcem maja czy czerwca 2021 roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?