Jaki jest skład rodziny, gdy pełnoletnia osoba uprawniona do alimentów rodzi dziecko?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 1 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki jest skład rodziny, gdy pełnoletnia osoba uprawniona do alimentów rodzi dziecko?

Pełnoletnia osoba uprawniona do alimentów posiadająca uprawnienie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 30-09-2023 r. W kwietniu 2023 r. urodziła dziecko, które wychowuje wspólnie z konkubentem. Zgodnie z definicją rodziny, w składzie rodziny występuje tylko wnioskodawca, czyli pełnoletnia osoba uprawniona do alimentów od swojego ojca, nie ma zasądzonych alimentów od matki (matka wraz z rodzeństwem jest w składzie rodziny). W składzie rodziny nie ujmuje się jej dziecka ani partnera, z którym wspólnie wychowuje dziecko. Będzie też miała prawo do świadczenia rodzicielskiego na własne dziecko, które będzie dochodem uzyskanym.

Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r., K 5/10, Trybunał Konstytucyjny uznał za nieuzasadnione pozbywanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie pełnoletniej, samotnie wychowującej dziecko, która uczy się w szkole lub szkole wyższej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. W tym przypadku osoba uprawniona nie jest samotnie wychowującą dzieci, lecz pozostaje w związku partnerskim i wspólnie wychowują swoje wspólne dziecko.

Jaki powinien być skład rodziny w opisanym przypadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX