Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sierpniu 2008 r. powiatowy urząd pracy osobie bezrobotnej wypłacił zasiłek. W grudniu 2008 r. okazało się, że zasiłek był osobie nienależny w związku z tym wydano decyzje o zwrocie zasiłku. Osoba ta zasiłku nie zwróciła. W kwietniu 2009 r. wystawiono tytuł wykonawczy do komornika przy urzędzie skarbowym. 15 maja 2014 r. otrzymano informacją od komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z tytułu braku możliwości ściągnięcia należności. Do dnia dzisiejszego nie były podejmowane inne czynności.

Jaki jest okres przedawnienia ww. roszczenia?

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia art. 76 ust. 3 Roszczenia z tytułu zasiłków, stypendiów i innych świadczeń pieniężnych finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia spełnienia warunków do ich nabycia przez uprawnioną osobę, a roszczenia powiatowego urzędu pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia ich wypłaty.

Czy okres przedawnienia liczy się tylko od daty wypłaty, czy inne czynności wobec dłużnika powodują że okres przedawnienia liczy się od początku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?