Jaki jest okres korekty przy inwestycji w obcym środku trwałym oraz czy członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność za zaległości podatkowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Pytanie dotyczy konieczności rozliczenia podatku VAT przy likwidacji spółki. Spółka z odgraniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła działalność w listopadzie 2018 roku. Przeprowadziła inwestycję w obcym środku trwałym, głównie prace budowlane na trwałe związane z nieruchomością w lokalu najmowanym, a także urządziła i wyposażyła 4 pokoje gier (ESCAPE ROOM). Łącznie nakłady inwestycyjne w obym środku trwałym wyniosły 856345,25 zł netto plus podatek VAT w wysokości 196960,00 zł. Środek trwały został odebrany dnia 31.03.2019 r. Spółka odliczyła podatek VAT od nabyć środków trwałych. W związku z aktualną sytuacją zarząd spółki rozważa podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji spółki. Działalność operacyjną spółka prowadzi od kwietnia 2019 roku, czyli niespełna rok.

Czy w tej sytuacji spółka będzie zobowiązana do korekty podatku VAT od nabycia środka trwałego, poprzez złożenie deklaracji VAT i zwrotu podatku, jeśli tak to jaki jest okres obowiązywania korekty 10 lat czy 5 przy założeniu jak wyżej? 

Czy w przypadku, gdy spółka nie będzie posiadała środków na zapłatę podatku wynikającego z dokonanej korekty, odpowiedzialność będzie spoczywała na członkach zarządu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX