Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r.

PYTANIE

Jaki jest dokładny okres przechowywania poniższej dokumentacji szkolnej: 1. kopii elektronicznych dzienników lekcyjnych, 2. papierowych dzienników udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 3 papierowych dzienników pracy pedagoga oraz psychologa szkolnego, 4. korespondencji mailowej/korespondencji poprzez dziennik elektroniczny z rodzicem (np. nauczyciel - rodzic, wychowawca - rodzic), 5. klasówek i sprawdzianów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?