Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 1 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 76 ust. 3 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o. przedsiębiorca, który trwale zaprzestał wykonywania działalności jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z opakowań za rok 2020 w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. Przedsiębiorca działalność zakończył 1 lipca 2020 r. Sprawozdanie w BDO złożył 1 sierpnia 2020 r. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis w zakresie opłaty produktowej i opłaty na publiczne kampanie edukacyjne za opakowania za rok 2020 przedłożył 1 września 2020 r.

Jaki dzień należy przyjąć za dzień udzielenia pomocy publicznej za rok 2020?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?