Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463) – dalej u.l. posiadacz samoistny złożył wniosek o wydanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej dla działki, którą użytkuje. Nie dołączył jednak żadnego dokumentu, który potwierdziłby fakt, że jest posiadaczem samoistnym = właścicielem (zgodnie z definicją z u.l.).

Jaki dokument wystarczy do uznania go w przedmiotowym postępowaniu za właściciela lasu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?