Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Biorąc pod uwagę § 11 ust. 4 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.) czy dokument (zlecenie) na którym widnieją oryginalne podpisy osoby wydającej wyrób medyczny apteka (i osoby odbierającej/ mój wnioskodawca o dofinansowanie), na którym następnie świadczeniodawca realizujący zlecenie (apteka) postawił pieczątkę "za zgodność z oryginałem" i złożył podpis jest kopią w rozumieniu ww paragrafu? Nie mam pewności czy w ww sytuacji na oryginale zlecenia które jest przekazywane do NFZ widnieje ta sama osoba odbierająca wyrób medyczny co na niby "kopii" dostarczonej do powiatowego centrum pomocy rodzinie - podmiotowi, który wypłaca ze środków PFRON dofinansowanie za zakupiony wyrób medyczny?

Przy takiej praktyce mam obawy, że może dochodzić do wyłudzeń.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?