Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c. wprowadzała zawieszenie terminów administracyjnych z 31.03.2020 r. Następnie weszła zmiana, że od 25.05.2020 r. następuje wznowienie terminów.

Jak w takim przypadku należy liczyć terminy np. postanowień, w przypadku gdy:

1. postanowienie wydano 20.03.2020 r. z datą uzupełnienia do 29.06.2020 r. - czy w takim przypadku inwestor musi uzupełnić dokumenty w tym terminie, czy zostaje on wydłużony o czas 31.03-25.05?

2. postanowienie wydano 11.05.2020 r. z datą uzupełnienia do 1.07.2020 r. - czy w takim przypadku inwestor musi uzupełnić dokumenty w tym terminie, czy zostaje on wydłużony o czas 11.05-25.05?

3. Jaki czas na uzupełnienie po wznowieniu terminów mają inwestorzy, którym termin skończył się w czasie zawieszenia terminów administracyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?