Jaką zastosować metodę rozliczenia podziału spółek - metodę nabycia, czy metodę łączenia udziałów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2006 r.

PYTANIE

Spółka akcyjna ulega podziałowi poprzez wydzielenie. Wydzieleniu podlega zorganizowana część przedsiębiorstwa, którą jest dział zajmujący się gospodarką nieruchomością. Przedmiotem działania spółki akcyjnej jest m.in. wynajem nieruchomości na rachunek własny. Księgowość spółki akcyjnej prowadzi ewidencję przychodów, kosztów, należności i zobowiązań dotyczących gospodarki nieruchomością. Zatem dział ten spełnia wymogi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ponieważ jest wydzielony pod względem organizacyjnym, funkcyjnym i finansowym.

Podział przez wydzielenie nastąpi poprzez przeniesienie zorganizowanej części do istniejącej sp. z o.o. Pozostała po wydzieleniu część spółki jest również zorganizowaną częścią.

Jaką zastosować metodę rozliczenia tj. metodę nabycia, czy metodę łączenia udziałów?

Udziałowcy spółki akcyjnej (dzielonej) obejmują w sp. z o.o. ponad 70% udziałów. Wartość godziwa aktywów netto przenoszonej zorganizowanej części S.A. przekracza kilkakrotnie wartość godziwą aktywów netto sp. z o.o. Spółka z o.o. będzie kontynuować działalność spółki akcyjnej w zakresie wynajmu nieruchomości. Trudno zatem uznać spółkę z o.o. za spółkę przejmującą. Zatem skłaniamy się do zastosowania metody łączenia udziałów.

W spółce akcyjnej unicestwiony będzie kapitał zapasowy do wysokości aktywów netto zorganizowanej części przedsiębiorstwa (400.000 zł). Kapitał akcyjny wynoszący 500.000 zł nie ulegnie zmianie. Przewiduje się, że akcjonariusze obejmują w spółce z o.o. 200 udziałów o wartości nabycia 400.000 zł. Wartość 200 udziałów wg ceny nominalnej 1 udziału (500 zł) wyniesie 100.000 zł.

W spółce z o.o. zwiększy się zatem kapitał zakładowy o 100.000 zł, a kapitał zapasowy o 300.000 zł.

Czy w związku z tym powstaną zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych dla akcjonariuszy spółki akcyjnej obejmujących udziały w spółce z o.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy