Jaka wysokość odprawy emerytalnej przysługuje pracownikowi obsługi posiadającemu 6-letni staż pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik obsługi zatrudniony w szkole posiada 6-letni staż pracy i przechodzi na emeryturę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Czy należy mu się odprawa emerytalna? W regulaminie wynagradzania mamy zapis, że odprawa przysługuje w wysokości: dwumiesięcznego wynagrodzenia po 10 latach pracy; trzymiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy; sześciomiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX