Jaką właściwość rzeczową przyjąć przy decyzji o wygaszeniu w części dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż... - OpenLEX

Jaką właściwość rzeczową przyjąć przy decyzji o wygaszeniu w części dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca posiada jedno zezwolenie na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i zbieranie odpadów wydane przez Starostę i wystąpił z wnioskiem do Marszałka (ze względu na ilości odpadów, które zamierza zbierać):

1) o zmianę wyłącznie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz

2) jednocześnie o rezygnację z działalności polegającej na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, które są we właściwości Starosty.

Który organ Marszałek czy Starosta powinien wygasić zezwolenie na przetwarzanie odpadów?

Jaką podstawę prawną o właściwości organów dla decyzji o wygaszeniu ma przyjąć organ, który będzie wydawał decyzję o wygaszeniu w części dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX