Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 21 lutego 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2014 r.

PYTANIE

W czasie trwania związku małżeńskiego małżeństwo zakupiło samochód (kupującym na fakturze był mąż), który był częścią ich majątku wspólnego (ustawowa wspólność majątkowa). Po kilku latach od momentu zakupu orzeczono rozwód. Jeszcze w czasie trwania małżeństwa żona rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Na mocy ugody pozasądowej byli małżonkowie stwierdzili, że samochód, o którym mowa powyżej jest wyłączną własnością żony, bez spłat i dopłat, a mąż nie zgłasza wobec niej żadnych roszczeń (nie określono wartości samochodu). Była żona w dniu podpisania ugody wniosła na podstawie oświadczenia do ewidencji środków trwałych swojej firmy ww. samochód (samochód nigdy nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej męża).

Jaką wartość należy przyjąć jako wartość początkową środka trwałego?

Czy ma to być wartość wynikająca z dowodu zakupu (100% wartości z faktury, nie więcej niż 20.000 euro), czy wartość tą ze względu na fakt zawarcia ugody pozasądowej należy określić zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 i ust. 8?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?