Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej podstawy prawnej przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (Ukraina), które jest związane z realizacją zawartej umowy partnerskiej w celu podjęcia współpracy przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej oraz jej odpowiednika na Ukrainie - Państwową Służbą Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. W ramach tej współpracy, polska jednostka Państwowej Straży Pożarnej m.in. szkoli i wizytuje stronę ukraińską. Szkolenia dotyczą różnych zagadnień i nie jest to projekt jednorazowy- tzn. po zakończeniu jednego projektu- realizowany jest kolejny. Uczestnicy projektu z Ukrainy są szkoleni zarówno w swoich jednostkach na Ukrainie, jak i w Polsce. Polska strona wysyła dane swoich pracowników, którzy wizytują/szkolą stronę ukraińską (imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe), natomiast strona ukraińska przesyła dane swoich pracowników biorących udział w projekcie (m.in.: imię, nazwisko, stopień, data urodzenia, nr i data wystawienia dowodu tożsamości - i jest to szerszy zakres przesyłanych danych m.in. w celu usprawnienia procesu ubiegania się o wizy- co pośrednio wpływa na terminową realizację projektu.). Dodatkowo możliwe, że w przyszłości będziemy współpracować z operatorem polskim, odpowiadającym za zorganizowanie bazy hotelowej dla polskich funkcjonariuszy, którzy pojadą na Ukrainę.

1) Jaka będzie podstawa prawna przekazywania danych osobowych polskich funkcjonariuszy do państwa trzeciego jakim jest Ukraina? Czy będzie to art. 46 czy art. 49 RODO?

2) Jakie inne wymogi z zakresu ochrony danych osobowych polska jednostka PSP musi spełnić w związku z podjęciem współpracy ze stroną ukraińską?

3) Czy w opisanej sytuacji mamy dwóch administratorów danych osobowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?