Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zatrudnia na umowę o pracę cudzoziemca pochodzącego z Ukrainy i posiadającego wizę. Obecnie pracuje on w oparciu o oświadczenie z UP ( 180 dni) - umowa nr 1 na 6 miesięcy. Później pracodawca zamierza wyrobić mu zezwolenie A na pracę u wojewody na okres maksymalny - 3 lata, umowa nr 2. Czy umowa nr 2 trwająca 36 miesięcy wg zezwolenia A przekształci się ( po łącznym okresie 33 miesięcy z umów zawartych z cudzoziemcem) w umowę zawartą na czas nieokreślony, jeśli pracownik posiada wizę krajową polską, którą musi odnawiać co 365 dni i tylko w czasie jej trwania może pracować? Czy lepiej zawierać z takim pracownikiem umowy na czas trwania kolejnej otrzymanej wizy? Jednak w obu wypadkach zostanie przekroczony limit na zawieranie umów okresowych - i 3 umów i łącznego czasu 33 miesięcy Czy cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy mogą zawierać umowy na czas nieokreślony, jeśli okres ważności wizy precyzuje okres, w jakim mogą wykonywać pracę? I czy cudzoziemcy posiadający kartę pobytu czasowego z dostępem do rynku pracy (max. na 3 lata) mogą zawierać umowy na czas nieokreślony, czy tylko na okres ważności karty (mimo, że może być ona przedłużona)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację