Jaką stawkę VAT należy zastosować wystawiając fakturę za wykonanie odstrzału sanitarnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 listopada 2018 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2018 r.

PYTANIE

Koło Łowieckie na zlecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii prowadzi odstrzał sanitarny dzików. Zgodnie z art 47a ustawy z 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855 ) - dalej u.o.z.z., podmiotowi, który poniósł koszty związane z realizacją nakazu odstrzału sanitarnego zwierząt wprowadzonego w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8 u.o.z.z., art. 46 ust. 3 pkt 8 u.o.z.z. albo art. 47 ust. 1 u.o.z.z., przysługuje ze środków budżetu państwa zryczałtowany zwrot kosztów za każdą sztukę odstrzelonego zwierzęcia, zwany dalej "ryczałtem".

Ryczałt przysługuje:

1) myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny zwierząt – w wysokości 80% ryczałtu; 2) dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na obszarze którego dokonano odstrzału sanitarnego zwierząt, – w wysokości 20% kwoty ryczałtu. Wysokość ryczałtu reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16.12.2016 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików i wynosi ono 482 zł lub 398 zł.

Jaką stawkę VAT należy zastosować wystawiając fakturę za wykonanie odstrzału sanitarnego dla PLW?

Czy zgodnie z przyjętą praktyką należy potraktować wykonanie odstrzału sanitarnego jako wykonanie usługi i użyć stawki podstawowej?

Czy też, bazując na interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3.02.2015 r., ITPP1/443-1349/14/BK, można także i w tej sytuacji zastosować stawkę 5%?

Z tym, że w tym przypadku, zgodnie z poleceniem PLW, tusze są przeznaczane do użytku własnego lub utylizacji.

Jak się ma opodatkowanie podatkiem VAT do konieczności wypłaty 80% ryczałtu dla myśliwego, jeśli jest konieczność objęcia tego ryczałtu jakimkolwiek podatkiem, to już wypłacona kwota nie będzie stanowiła 80% ryczałtu lub koło będzie zmuszone pokryć różnicę z własnych środków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX