Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży budynków wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2017 r.

PYTANIE

Dnia 18.08.2009 r. spółka z. o. o. X przejęła spółkę z o. o. Y. Przejęcie spółki nastąpiło w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Y na majątek spółki X. Między innymi zostały przejęte dwa budynki biurowe wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów oraz zieleniec z parkingiem, kanalizacja deszczowa i urządzenie systemu nawadniającego. Budynek nr 1 został zakupiony przez spółkę Y w 1993 r. Zakup dokumentowany był fakturą ze stawką 22%, natomiast grunt ze stawką zwolnioną. VAT wykazany na fakturze został w całości odliczony. W kolejnych latach budynek nr 1 był modernizowany i nakłady z tego tytułu zwiększały jego wartość początkową. Powyższe nakłady ostatni raz zostały poniesione w 2005 r., a ogólna wartość tych nakładów przewyższyła trzykrotnie wartość początkową (nabycia) tego budynku. Budynek nr 2 wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu został nabyty na podstawie aktu notarialnego z roku 1998. Zakup nie był dokumentowany fakturą. W kolejnych latach budynek nr 2 był modernizowany i nakłady z tego tytułu zwiększyły jego wartość początkową. Powyższe nakłady ostatni raz były poniesione w 2007 r., a ogólna wartość tych nakładów przewyższyła wartość początkową (nabycia) tego budynku. W tym roku planujemy sprzedaż tych budynków wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów oraz z ww. obiektami.

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży powyższego majątku?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access