Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką stawkę przyjąć przy ustalaniu zabezpieczenia roszczeń dla zbierania odpadów o kodach 17 04 09* i 17 04 10*?

Czy można je potraktować jako odpady z pojazdów i przyjąć stawkę 300 zł, czy też jako odpady z budowy i stawkę 1500 zł?

Do której grupy zaliczyć odpady o kodzie 17 02 04*?

Jak potraktować zbierane odpady o kodzie 13 07 02* lub 13 07 01*, jeżeli są to odpady magazynowane w ramach zbierania, a nie magazynowane przez wytwarzającego prowadzącego stację demontażu pojazdów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?