Jaką stawkę przyjąć dla odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 05 04 wytworzonych w trakcie prac prowadzonych na drogach publicznych, które mogą być ponownie wykorzystane?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 21 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką stawkę przyjąć dla odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 05 04 wytworzonych w trakcie prac prowadzonych na drogach publicznych, które mogą być ponownie wykorzystane do budowy, remontów i prac utrzymaniowych na drogach publicznych?

Czy należy przyjąć stawkę 1 zł?

Czy uznać je za odpady obojętne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 118 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach - dalej r.d.o.s.) i zgodnie z art. 48a ust. 2 pkt 1 u.o. nie ustanawiać dla nich zabezpieczenia roszczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX