Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2011 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2010 r.

PYTANIE

Jaką stawkę podatku od nieruchomości powinien zastosować podatnik w stosunku do lokalu, w którym prowadzi Sklep Specjalistycznego Zaopatrzenia Medycznego?

Podatnik twierdzi, iż "jako świadczeniodawca (zdefiniowany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz podlegający rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej), udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, realizuje wnioski pacjentów z chorobą nowotworową na wyroby medyczne (stomia, urostomia, urologia, epitezy piersi dla kobiet po mastektomii, refundowane przez NFZ i w związku z tym mieści się w pojęciu "powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych".

Czy powyższe wyjaśnienie daje podstawę do uznania, że działalność gospodarcza podatnika kwalifikuje się jako działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i tym samym może on skorzystać z preferencyjnej stawki w podatku od nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?