Jaką stawką VAT opodatkować czynność udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgłaszającym się do przetargu... - OpenLEX

Jaką stawką VAT opodatkować czynność udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgłaszającym się do przetargu uczestnikom?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2011 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2011 r.

PYTANIE

Jaką stawką VAT opodatkować czynność udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgłaszającym się do przetargu uczestnikom?

Spółka organizuje przetargi - przed przetargiem opracowuje specyfikację przetargu, którą udostępnia zgłaszającym się do przetargu.

Izba Skarbowa w Opolu po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdziła w dniu 30 maja 2004 r. co następuje:

"zdaniem urzędu dokumentacja dotycząca procedury przetargowej nie jest towarem w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym zatem odpłatne jej przekazanie nie jest sprzedażą i nie stanowi przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych cena, jakiej wolno żądać za formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jego druku lub przesłania.

Pobieranie opłaty przy przekazywaniu dokumentacji kontrahentom polega zatem jedynie na zwrocie kosztów poniesionych przez organizatora przetargu w celu udostępnienia jej uczestnikom przetargu.

W związku z powyższym odpłatne przekazanie formularzy zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia uczestnikom przetargu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług".

Czy powyższa interpretacja jest również adekwatna do sytuacji nowej ustawy od podatku od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?