Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 26 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka prowadzi sklep internetowy, w którym sprzedaje wyłącznie drogą elektroniczną pakiety kolekcjonerskie gier. W skład pakietu wchodzą: nośnik elektroniczny z nagraną grą (kupiony w imporcie), gadżety (kupione w Polsce). Całość będzie skompletowana usługowo przez firmę zewnętrzną. Firma zewnętrzna obsłuży także wysyłkę. Kupującymi mogą być osoby fizyczne i prawne. Sprzedaż pakietów będzie nieograniczona terytorialnie: krajowa, dostawa wewnątrzwspólnotowa (WDT), export (poza UE).

Jaką stawką VAT objąć sprzedaż pakietów?

Zgodnie z ustawą VAT sprzedaż gry poza UE powinna być zakwalifikowana jako usługa – nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce ("NP"). Z kolei praktyka organów celno-skarbowych pokazuje, iż tego typu transakcje (na gruncie ustawy VAT traktowane jako usługi) w perspektywie obrotu celnego są traktowane jako towar. Takim przykładem są właśnie gry komputerowe oferowane w sprzedaży na nośnikach danych. Organy uznają sprzedaż takich przedmiotów za transakcję towarową – eksport towarów. Istotnym problemem jest w tym wypadku kwestia stawki VAT w eksporcie, co do zasady wynosi ona 0% dla towarów, a wg ustawy o VAT będzie to "NP".

W związku z powyższym czy poniższe stawki podatku VAT są poprawne: Sprzedaż krajowa: osoba fizyczna (23%) i osoba prawna (23%); Sprzedaż WDT: osoba fizyczna (23%) i osoba prawna (23%); Sprzedaż poza UE (eksport): osoba fizyczna ("NP") i osoba prawna ("NP")?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?