Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2013 r.

PYTANIE

Spółka z o.o. jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje działalność gospodarczą w całości opodatkowaną VAT. W ramach prowadzonej działalności deweloperskiej wybudowała, a następnie w marcu 2008 r. sprzedała przedsiębiorstwu wielobranżowemu lokal usługowy ze stawką VAT 22%. W lipcu 2010 r. nasza spółka w ramach zamiany ww. lokalu usługowego na inny odkupiła go od przedsiębiorstwa wielobranżowego po tej samej cenie, ze stawką VAT 22%. Odkupiony lokal użytkowy przyjęła jako towar handlowy, bowiem został on zakupiony przez spółkę w celu dalszej odsprzedaży. VAT z tytułu zakupu lokalu został odliczony w całości. W październiku 2011 r. lokal ten został wynajęty innej firmie na prowadzenie działalności gospodarczej (wynajem lokalu opodatkowano stawką 23%). Spółka nie przyjęła wynajmowanego lokalu usługowego na stan środków trwałych gdyż nadal jest on przeznaczony do sprzedaży jako towar handlowy (nie naliczono odpisów amortyzacyjnych).

W kwietniu 2013 r. firma wynajmująca lokal zdecydowała się na jego zakup.

Czy sprzedaż ww. lokalu użytkowego będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT, jeżeli lokal ten stanowi dla firmy deweloperskiej towar handlowy?

Czy należy dokonać korekty VAT naliczonego, który Spółka odliczyła w związku z dokonanym zakupem?

Kiedy i w jakiej wysokości należy dokonać korekty VAT naliczonego, jeżeli sprzedawany lokal nie jest przyjęty na stan środków trwałych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?