Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2015 r.

PYTANIE

Firma wodociągowa zamierza w 2015 r. kupić od firmy przemysłowej, wybudowany przez nią i używany od kilku lat oraz dawno podłączony do sieci wodn-kan. kolektor, odprowadzający wodę deszczową o parametrach kolektor na poziomie – 4,5-6,0 m o średnicach 1400 mm o długości ca 300 mb i średnicy 1600 mm o długości ca 400 mb oraz studnie rewizyjne w ilości 9 szt. Przedmiotem sprzedaży nie będzie grunt, tylko kolektor i studzienki.

Czy mamy do czynienia z zakupem:

a)

budowli,

b)

urządzenia budowlanego,

c)

usługi dla celów VAT w formie nabycia/odsprzedaży nakładów, ponieważ nie następuje sprzedaż gruntu pod kolektorem,

d)

towaru używanego?

Jaka stawką VAT należy opodatkować sprzedaż w 2015 r. i w jakiej formie dla celów VAT a)-d), jeżeli kolektor i studzienki sprzedawca wybudował:

1)

przed wejściem w życie ustawy o VAT i później nie poczynił nakładów w kwocie 30%, od których odliczał VAT;

2)

po wejściu w życie ustawy o VAT, gdzie przy budowie rozliczano VAT od nabycia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?