Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy od 1 kwietnia 2020 r. dla sprzedaży towarów sklasyfikowanych do dnia 31.03.2020 - PKWiU 20.15.31.0 (mocznik), wykazanej w poz. 59 załącznika nr 3 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) - dalej u.p.t.u., a od 01.04.2020 r. wykazanych w poz. 10 załącznika nr 3 do u.p.t.u. na cele inne niż nawozowe, stosowanych do redukcji tlenków azotu w wysokoprężnych silnikach diesla - AdBlue oraz roztwór mocznika stosowanego do produkcji żywic mocznikowo-formaldehydowych oraz jako czynnik redukujący tlenki azotu (w elektrowniach, elektrociepłowniach, biogazowniach, spalarniach śmieci, cementowniach, chemii gospodarczej oraz w przemyśle materiałów budowlanych i chemicznych), nadal będzie można stosować obniżoną do 8% stawkę podatku od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?