Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługę dystrybucji węgla dla gminy w poniższym przypadku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik wystawił dla gminy fakturę dokumentującą usługę dystrybucji węgla. Usługa ta polega na odbiorze węgla od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu w ilości i z lokalizacji wskazanej przez gminę do miejsca składowania węgla zlokalizowanego na placu podatnika, przechowywaniu węgla, ważeniu zalegalizowana wagą samochodową i wydawaniu węgla mieszkańcom, wskazanym przez gminę. Gmina zleciła przedmiotową usługę w celu realizacji zadania wynikającego z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować przedmiotową usługę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX