Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować sprzedaż zużytych katalizatorów samochodowych? - OpenLEX

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować sprzedaż zużytych katalizatorów samochodowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie handlu złomem PKD 46.77.Z, dostarcza do nabywcy zużyte katalizatory w postaci nieprzetworzonej to jest bez oddzielania obudowy zewnętrznej od monolitu. Nabywca, który zajmuje się skupem i przerobem surowców wtórnych, dokonuje rozdzielenia obudowy od monolitu w celu ustalenia ceny skupu. Monolit wymaga skruszenia, aby można było określić zawartość metali szlachetnych. Proces ten nie powoduje zmiany fizykochemicznego składu monolitu. Po ustaleniu ceny skupu przez nabywcę Wnioskodawca dokonuje odsprzedaży katalizatorów w postaci skruszonego monolitu oraz pozostałych części stalowych, nabywcy dokonującemu rozdrobnienia. Stalowe obudowy katalizatorów sprzedaje również oddzielnie do punktu skupu złomu. Ze względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca stosuje 3% stawkę ryczałtu.

Czy podatnik ma prawo do stawki 3%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX