Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2010 r.

PYTANIE

Jaką stawką podatku od nieruchomości powinny być opodatkowane nieruchomości będące w trwałym zarządzie szkoły, wynajmowane stowarzyszeniu na biura?

Działalność statutowa stowarzyszenia polega m.in. na upowszechnianiu kultury fizycznej, promowaniu młodego pokolenia sportowców, rozwoju drużyn sekcji piłki siatkowej we wszystkich kategoriach wiekowych.

Czy szkoła w składanej deklaracji powinna wykazać powierzchnie wynajmowaną stowarzyszeniu?

Czy to stowarzyszenie powinno złożyć deklarację na podatek od nieruchomości i jaką stawką powinno opodatkować wynajmowane od szkoły powierzchnie biurowe?

Czy w sytuacji, gdy podmiot zwolniony z podatku na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynajmuje nieruchomości innemu podmiotowi zwolnionemu powinien ten wykazywać w składanej deklaracji?

Czy oba podmioty powinny składać odrębne deklaracje i wykazywać w nich posiadane przez siebie, ale zwolnione na podstawie ustawy, przedmioty opodatkowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?