Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką stawką podatku od nieruchomości będzie opodatkowana powierzchnia lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku mieszkalno-usługowym wynajmowanym obcej firmie? Spółdzielnia mieszkaniowa jest właścicielem pawilonu, w którym usytuowane są lokale użytkowe. Instytucja kultury złożyła spółdzielni ofertę wynajmu części pomieszczeń. W tym celu instytucja ta dokonałaby remontu lokali i dokonałaby ich adaptacji na cele mieszkaniowe. Część nowo powstałych lokali mieszkalnych stanowiłaby zaplecze mieszkalne dla osób zatrudnionych w instytucji, z część pełniłaby funkcję jakby hotelową, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gości instytucji. Po przeprowadzeniu adaptacji lokali na mieszkaniowe, w pawilonie znajdowałyby się zarówno lokale użytkowe jak i lokale mieszkalne. Spółdzielnia formalnie przeprowadziłaby zmianę charakteru budynku z usługowego na mieszkalno-usługowy. Spółdzielnia zawarłaby z instytucją kultury umowę najmu lokali mieszkalnych oraz lokalu o charakterze usługowym, który pełniłby funkcję portierni. Instytucja kultury byłaby zobowiązana opłacać czynsz najmu za najmowane lokale mieszkalne oraz za lokal usługowy (portiernia). Jaką stawkę podatku od nieruchomości należałoby odprowadzać od części mieszkalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?