Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2008 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2008 r.

PYTANIE

Jak należy interpretować § 5 ust. 1a pkt 1 r.u.p.t.u. obowiązującego od 1 stycznia 2008 r.: stawkę 7% stosuje się do robót budowlano-montażowych, remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego (art. 2 pkt 12 u.p.t.u.) lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych?

Jak należy rozumieć część budynku mieszkalnego - czy jest to konkretny lokal mieszkalny w tym budynku, czy fragment tego budynku, np klatka schodowa, instalacje w budynku CO, ZW, dach, okna itp.?

Czy można zastosować do ww. robót stawkę 7% dla całego budynku mieszkalnego PKOB 11, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe (lokale użytkowe stanowią 20% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego), czy należy wykonane roboty podzielić na lokale mieszkalne i użytkowe, jeżeli tak, w jaki sposób?

Jaką stawką należy opodatkować wymianę zaworów CO w budynku mieszkalnym, w którym wymiany CO dokonano we wszystkich lokalach użytkowych i w 60% w lokalach mieszkalnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację