Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot posiada jedno zezwolenie na zbieranie odpadów. Zbieranie odbywa się w trzech różnych miejscach – trzy nieruchomości o różnych numerach ewidencyjnych działek (dwa miejsca to pszoki, kolejne to punkt zbierania odpadów). Zbierający zamierza wystąpić z wnioskiem o uchylenie ww. zezwolenia i jednocześnie wystąpić o wydanie trzech nowych oddzielnych zezwoleń, określających warunki zbierania w ww. miejscach odrębnie.

Jakie procedury należy zastosować w omawianym przypadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?