Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka procedurę stosować w sytuacji gdy podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów występuje z wnioskiem o wygaszenie starej decyzji udzielającej zezwolenia i udzielenie nowego zezwolenia?

Stare zezwolenie jest ważne jeszcze ok. 3 miesięcy. Konieczność zmiany decyzji wynika z ustawowego obowiązku dostosowania do nowych przepisów. Aby nie zmieniać starej decyzji, która wygaśnie za 3 miesiące, uprawniony z pozwolenia występuje z wnioskiem o "wygaszenie starej decyzji" i udzielenie nowego zezwolenia.

Czy uchylamy decyzję, w której udzieliliśmy zezwolenia na podstawie art. 155 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a.?

Czy stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia na podstawie art. 47 ust. 8 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o. w związku z art. 48 pkt 3 u.o.?

Czy w podstawie prawnej decyzji i uzasadnieniu decyzji można powoływać się na art. 155 k.p.a. oraz art. 47 ust. 8 u.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?