Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podanie z dnia 09.04.2019 r. złożył jeden ze współwłaścicieli nieruchomości wskazując rachunek bankowy, na który należy przelać nadpłatę. Organ podatkowy wezwał na podst. art. 169 §1, 168 §2 o.p. podatnika do uzupełnienia wniosku z uwagi brak peselu oraz wskazania okresu i wysokości nadpłaty. Następnie 26.04.2019 r. podatnik uzupełnił wniosek o numer PESEL oraz wskazał lata 2009-2018 bez kwoty uznając że organ sam powinien obliczyć ją. Ponadto cytuję podatnika "proszę o stwierdzenie nadpłaty i określenie jej wysokości i zwrot nadpłat na rachunek"

W jakiej formie urząd gminy powinien zwrócić nadpłatę, czy z art. 74a o.p., czy z 75 §1 op.? Jak powinniśmy potraktować ten wniosek żądania zwrotu nadpłaty?

Ponadto zastanawiamy się czy na podst. 208 o.p., zgodnie z którym, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania (lata 2009-2013), czy o odmowie stwierdzenia nadpłaty za lata przedawnione. Następnie za lata 2014-2018 na podst. art. 74a o.p. wydać decyzję określającą wysokość nadpłaty. Współwłaściciele otrzymując decyzje wymiarowe na kwotę np. 100 zł, płacili po 100 zł oboje, nie dzieląc kwoty na pół. Nadpłata jest za każdy rok. Tylko drugi współwłaściciel nie złożył podania o zwrot nadpłaty. Nadpłata oczywiście istnieje. Ale jaką zastosować procedurę. Ponadto czy podzielić nadpłatę za każdy nieprzedawniony rok na pół i zwrócić po połowie skoro jeden i drugi zapłacił, czy zastosować art. 366 Kodeks cywilny i 91 OP mówiący, że wpłata dokonana przez pierwszego zwalnia pozostałego i zwrócić temu drugiemu, który podania nie złożył. Podatnik żąda odsetek, które zdaniem organu się nie należą zgodnie z art. 78 §3. Dodatkowo wcześniej przez lata odwoływali się od decyzji ustalających podatek. Teraz decyzje są prawomocne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?