Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przyjmuje się, że należności pracownika z tytułu podróży służbowej stają się należne w miesiącu, w którym pracownik rozliczył koszty tej podróży i w tym też miesiącu pracodawca może je zaliczyć do kosztów podatkowych.

Jakiego rodzaju wydatków dotyczy powyższa zasada?

Czy tylko diet czy też np. zwrotu kosztów za hotel?

Czy fakturę (poza podróżami służbowymi – np. zakup materiałów biurowych), jeżeli pracownik opłacił z własnych środków, a później otrzymał zwrot również zaliczać do kosztów w momencie rozliczenia z pracownikiem?

Co w sytuacji, gdy zapłata za fakturę była częściowo dokonana ze środków spółki (z otrzymanej przez pracownika zaliczki) a częściowo ze środków pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?