Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z ustawą z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182) – dalej u.o.p.l. art. 18 ust. 2 u.o.p.l. ''odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu". Jest to lokal socjalny, a stawka czynszu wynosi ok. 0,80 zł/m2.

Jaką powinno się brać stawkę przy ustalaniu takiego odszkodowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?