Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 10.03.2018 r. strona złożyła oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, z którego wynika, że od miesiąca stycznia 2018 r. podjęła zatrudnienie i uzyskała z tego tytułu dochód, po weryfikacji dochodu należy uchylić decyzję od miesiąca marca 2018 r.

Jak powinno być to poprawnie ujęte:

postanawiam z dniem 01.03.2018 r. uchylić decyzję nr...... z dnia.....,

czy powinno być: uchylam z urzędu decyzję nr...... z dnia.... ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?