Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka mianowana była zatrudniona w roku szkolnym 2015/16 w niepełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę na czas nieokreślony. W maju 2016 r. otrzymała wypowiedzenie z art. 27 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN. Ponieważ zmieniła się sytuacja kadrowa, wróciła pani przebywająca na urlopie macierzyńskim oraz pozostali nauczyciele otrzymali pełne etaty. Zwolniona domaga się podstawy zwolnienia z art. 20 ust. 2 KN i przejścia w stan nieczynny.

Czy prawidłowo zastosowano podstawę prawną zwolnienia?

Kiedy stosuje się artykuł 27 ust.1 KN?

Związki zawodowe były zawiadomione o planowanym zwolnieniu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?