Jaka powinna być prawidłowa podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy z nauczycielką, która zmieniła stanowisko pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel był zatrudniony na podstawie mianowania od dnia 1.09.1989 r. w pełnym wymiarze godzin na stanowisku nauczyciela (uprawnienia do przyrody i biologii). W dniu 7 marca 2019 r. nauczyciel złożył wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron w związku z przejściem na świadczenia kompensacyjne. Rozwiązanie umowy nastąpiło z dniem 31.03.2019 r. Nauczyciel uzyskał negatywną odpowiedź z ZUS, z powodu niewystarczających lat pracy, wobec powyższego został zobowiązany do zwrotu wypłaconej odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej, której dokonał. Po otrzymaniu decyzji ZUS nauczyciel żądał przywrócenia do pracy, co był niemożliwe z dwóch powodów: na miejsce nauczyciela został zatrudniony inny nauczyciel; umowa była rozwiązana na wniosek nauczyciela za porozumieniem stron. Mając na uwadze trudną sytuacje nauczyciela, została zawarta umowa z pracownikiem na czas określony od 1.09.2019 do 31.08.2020, aby mógł dopracować brakujący okres uprawniający do świadczenia. Nauczyciel rozwiązał ww umowę na porozumienie storn z dniem 29.02.2020 – celem ubiegania się o świadczenie kompensacyjne. Rozwiązanie nastąpiło z dniem 29.02.2020 na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Okazało się że ZUS ponownie odmówił przyznania świadczenia kompensacyjnego.

Dlaczego nie umowa o mianowanie?

Dyrektor nie mógł zawrzeć umowy o mianowanie z w/w nauczycielem od 1.09.2019, ponieważ miał wolny etat na świetlicy do momentu powrotu nauczyciela będącego na urlopie macierzyńskim.

Dlaczego nie na zastępstwo?

W roku szkolnym 2019/2020 nauczyciel, który jest na urlopie macierzyński i urlopie uzupełniającym jest bibliotekarzem, W tym roku nauczyciel, który miał być w świetlicy, przeszedł na bibliotekę (miał uprawnienia) – i to była jedyna możliwość aby, wspomniany pracownik mógł dopracować wymagany okres. Nauczyciel nie mógł mieć umowy na zastępstwo, bo nie miał uprawnień do prowadzenia biblioteki.

Czy nauczyciel może domagać się, aby podstawą prawną rozwiązania stosunku pracy stanowił inny artykuł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX