Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt gminy zamierza wydać zarządzenie o odwołaniu dyrektora szkoły z powodu zaistnienia szczególnie uzasadnionego przypadku. Powodem odwołania jest nieprzygotowanie przez dyrektora szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego m.in. niezaplanowanie w arkuszu organizacyjnym jednego przedmiotu mimo, że podstawa programowa wymagała jego nauczania. Wątpliwość dotyczy podstawy prawnej odwołania. Wątpliwość wynika z faktu, że odwołanie ma nastąpić w chwili obecnej, ale powody odwołania - zachowania dyrektora miały miejsce jeszcze przed 01.09.2017 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?