Jaka powinna być podstawa prawna decyzji przyznającej pomoc w formie posiłku w ramach programu ,,Posiłek w szkole i domu"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do tutejszego OPS zgłosiła się osoba w sprawie pomocy w formie ciepłego posiłku dla dwójki dzieci i zasiłku na zakup żywności w szkole średniej.

Łączny dochód rodziny przekracza 150%, a nie przekracza 200% tego kryterium. Gmina nie podjęła jeszcze stosownej uchwały podwyższającej kryterium w sprawie posiłków. Sesja jest przewidziana na koniec lutego 2023 r.

Czy decyzja przyznająca pomoc w formie posiłku w ramach programu,,Posiłek w szkole i domu" w podstawie prawnej może zawierać jedynie artykuły o pomocy społecznej i k.p.a., bez uwzględnienia stosownej uchwały regulującej podwyższenie do 200% kryterium dochodowego w ramach programu,,Posiłek w szkole i domu"?

Czy powyższa podstawa prawna ma dotyczyć również pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu,,Posiłek w szkole w domu"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX