Jaka powinna być odległość do konturu lasu budynku związanego z produkcją leśną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka - w świetle przepisów art. 271 ust. 8a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t. - powinna być odległość do konturu (granicy) lasu budynku związanego z produkcją leśną (budynek administracyjno gospodarczy w gospodarstwie leśnym prowadzonym przez osoby fizyczne)?

Nieruchomość objęta wnioskiem o pozwolenie na budowę znajduje się na działce oznaczonej użytkiem LS w terenie opisanym w mpzp jako ZL - tereny lasów, gdzie obowiązuje "zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów dopuszczonych w przepisach odrębnych".

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access