Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej w szkole A złożył wniosek o urlop dla poratowania zdrowia od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r., natomiast w szkole B placówka feryjna złożył wniosek o urlop bezpłatny od 01.09.2020 do 30.06.2021 r. W placówce B zatrudniony jest na umowę o pracę na czas nieokreślony na 6/18 etatu. Czy można udzielić w szkole B urlopu bezpłatnego do 30.06.2021, czy trzeba udzielić do 31.08.2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?