Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2017 r.

PYTANIE

Działając na podstawie art. 30 ust. 6a ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN organ prowadzący przesłał do związków zawodowych projekt uchwały rady gminy w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli, w celu uzgodnienia jego treści oraz działając na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - dalej u.z.z. projekt uchwały rady gminy w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom. W piśmie poproszono o wyrażenie stanowiska w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Dwa związki w tym czasie nie przedstawiły swojej opinii, a jeden związek zaopiniował projekty negatywnie. Jaka powinna być dalsza procedura postępowania w przypadku, gdy rada gminy nie chce wyrazić zgody na zmiany proponowane przez jeden ze związków? Czy związki, które nie dostarczyły swojej opinii mogą to uczynić w późniejszym terminie tłumacząc, że 30-dniowy termin dotyczy wystawienia opinii, a nie dostarczenia jej do organu prowadzącego? Czy nieprzesłanie projektów na adresy elektroniczne związków może być powodem braku ich opinii i organ prowadzący nie powinien podejmować uchwał, ale rozpocząć procedurę uzgadniania od początku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?