Jaką powinien mieć formę dokument dotyczący zmiany formy prawnej stosunku pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ prowadzący powierzył nauczycielowi mianowanemu stanowisko dyrektora szkoły. Przed powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły nauczyciel był zatrudniony w tej szkole na umowę o pracę na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy. W związku z powierzeniem organ prowadzący zawarł z nauczycielem porozumienie mocą którego dokonano zmian w umowie o pracę w zakresie wymiaru czasu pracy – na cały etat oraz czasu obowiązywania umowy – do upływu okresu powierzenia. W trakcie okresu powierzenia zaistniały warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Obecnie są spełnione wszystkie warunki z art. 10 ust. 5 KN umożliwiające zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania.

1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym istnieje możliwość przekształcenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony w zatrudnienie na podstawie mianowania?

2. Jaką powinien mieć formę i jaką powinien zawierać treść dokument (dokumenty) dotyczący zmiany formy prawnej stosunku pracy?

3. Czy zmiany formy prawnej stosunku pracy będzie można dokonać po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego, z którego wynika, że szkoła dysponuje pełnym wymiarem zajęć z przedmiotu, którego naucza dyrektor, czy też zasadnym jest dokonanie zmiany formy prawnej stosunku pracy w innym terminie, a jeżeli tak to kiedy?

4. Kto powinien podpisać w imieniu pracodawcy dokument (dokumenty) dotyczący zmiany formy prawnej stosunku pracy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access